MO Sarvaš

Vijećnici u četvrtima i mjesnim odborima počinju svoj mandat

Mjesne odbore, kao administrativnu cjelinu grada Osijeka, čine njegova prigradska naselja: Josipovac, Višnjevac, Cvjetno, Brijest, Osijek – lijeva obala, Tenja, Klisa i Sarvaš. Samo naselje koje nosi naziv Osijek pak podijeljeno je na Retfalu, Gornji grad, Industrijsku četvrt, Tvrđu, Novi grad, Jug II i Donji grad.

Za 133 vijećnička mjesta pretendiralo je ukupno 623 kandidatkinja i kandidata sa 16 stranačkih, koalicijskih, nezavisnih ili kandidacijskih lista grupe građana. Za svako se vijećničko mjesto u gradskoj četvrti natjecalo po šest kandidata, a u mjesnim ih je odborima bilo upola manje – tri kandidata. Najviše je pretendenata bilo za vijećnička mjesta u GČ Gornji grad, dakle za samo središte Osijeka, gdje je prijavljeno najviše lista – sedam, a najmanje u MO Brijest, gdje je prijavljena samo jedna lista. U najvećem su broju lokalnih jedinica samostalne liste prijavili HDZ (14 od 15) i Domovinski pokret (u 11).

Rezultati su izbora poznati – uvjerljivi je pobjednik, HDZ, ostvario 87 mandata od ukupno njih 133. To znači da imaju 65,41 posto vijećničkih mandata i da im ni u jednoj MO i GČ nije potreban koalicijski partner za formiranje vijeća.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić sazvao je u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Prva će vijeća biti formirana u ponedjeljak, u Josipovcu i Cvjetnom, gdje su za 16 sati sazvane sjednice. Istog dana, ali 90 minuta kasnije, formirat će se vijeća u Višnjevcu i na Brijestu.      

Tako će, što se termina tiče, biti sve do četvrtka, kada će ovaj ciklus bit će zaključen sjednicom u 17.30 na Jugu 2.

Prema ustaljenoj proceduri, konstituirajućom sjednicom vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Vijeća se smatra konstituiranim izborom njegova predsjednika. Na svakoj od tih sjednica bit će nazočni, ne toliko da se uvjere kako je sve po proceduri, nego više da savjetom pomognu ako negdje zapne, i predstavnici Grada Osijeka.

Sredstva iz proračuna

Iako su neki skloni zanemarivati važnost kvartovskih izbora, valja znati da vijeća upravljaju ipak pozamašnim svotama u rasponu od 100 do gotovo 600 kuna. To su sredstva iz gradskog proračuna, a kriteriji za podjelu novca među kvartovima su prije svega broj stanovnika i komunalna opremljenost. Tko je veći i razvijeniji – više i dobije. Sredstva su namijenjena za poboljšanje komunalne infrastrukture – za održavanje nogostupa, cesta i parkirališta, rasvjete, odnosno onih prioritetnih radova koji imaju za cilj povećanje standarda kvarta. Stoga nije nevažno tko i kako se planira i realizira utrošak tih sredstava.

TERMINI ODRŽAVANJA SJEDNICA1. MO Josipovac – 23. siječnja 2023. u 16 sati

2. MO Višnjevac – 23. siječnja 2023. u 17.30

3. MO Cvjetno – 23. siječnja 2023. u 16 sati

4. MO Brijest – 23 siječnja 2023. u 17.30

5. MO Lijeva obala – 24. siječnja 2023. u 16 sati

6. MO Tenja – 24. siječnja 2023. u 16 sati

7. MO Klisa – 24. siječnja 2023. u 17.30

8. MO Sarvaš – 24. siječnja 2023. u 17.30

9. GČ Retfala – 25. siječnja 2023. u 16 sati

10. GČ Gornji grad – 25. siječnja 2023. u 17.30

11. GČ Industrijska četvrt – 25. siječnja 2023. u 16 sati

12. GČ Tvrđa – 25. siječnja 2023. u 17.30

13. GČ Novi grad – 26. siječnja 2023. u 16 sati

14. GČ Donji grad – 26. siječnja 2023. u 16 sati

15. GČ Jug 2 – 26. siječnja 2023. u 17.30

Related Articles

Back to top button