Osijek

Zgrada OHBP-a osječkoga KBC-a pri završetku radova

Radovi na izgradnji nove zgrade Objedinjenoga hitnog bolničkog prijma (OHBP) osječkoga KBC-a u završnoj su fazi, a realizacijom tog projekta omogućit će se kvalitetno zbrinjavanje hitnih pacijenata s područja Osječko-baranjske županije i županija istočnog dijela Hrvatske.

U Ravnateljstvu te zdravstvene ustanove ističu kako se potreba za tim pokazala s obzirom na to da je osječki KBC u zgradama od kojih su neke starije od 100 godina i u kojima je većina infrastrukture dotrajala pa je potrebno vrlo mnogo kako bi sustav funkcionirao u što prihvatljivijim uvjetima za pacijente.

Zato su odlučili prijaviti se na projekte “Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti” i “Poboljšanje isplativosti ipristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama”, sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u kojima su vidjeli priliku za poboljšanje infrastrukture i proširenje kapaciteta.

Građevinski radovi- zavšetak u svibnju – opremanje do konca godine

Gradnja nove zgrade OHPB-a počela je 26. srpnja 2021., radovi su trenutačno u završnoj fazi, a njihov završetak predviđa se za kraj svibnja 2023. godine, napominju u Ravnateljstvu osječkoga KBC-a.

Nakon toga slijedi namještanje prostorija i unošenje sve potrebne opreme, a prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sve projektne aktivnosti moraju biti završene do 31. prosinca 2023. iako se procjenjuje će biti gotove i prije krajnjeg roka.

U osječkome KBC-u ističu kako je javna nabava za opremu u novoj zgradi OHPB-a jednim dijelom provedena, jednim dijelom je u tijeku, a natječaj za sitniju opremu uskoro će biti objavljen.

Od važnije opreme nabavlja se CT uređaj, RTG snimaonica, UZV srca, bolničke postelje, operacijski stolovi te monitori vitalnih funkcija.

Površina nove zgrade OHPB-a je oko osam tisuća metara četvornih bruto. Unutar zgrade je 21 ambulanta dnevne bolnice ili jednodnevne kirurgije, hitna laboratorijska dijagnostika, dvije operacijske dvorane, jedna dvorana za liječenje boli, opservaciju i radiološku dijagnostiku i cjelokupni Objedinjeni hitni bolnički prijam u prizemlju.

Ukupna vrijednost projekta je više od 169 milijuna kuna, novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, državnog proračuna, te manji dio iz vlastitih financijskih sredstava. Konačna vrijednost projekta, zbog porasta cijena na tržištu, bit će utvrđena nakon završetka kompletnog projekta, objašnjavaju u Ravnateljstvu osječkoga KBC-a.

S obzirom na uvjete u kojima trenutno radi Objedinjeni hitni bolnički prijam u osječkome KBC-u, u Ravnateljstvu ističu kako će se izgradnjom nove zgrade omogućiti kvalitetno zbrinjavanje hitnih pacijenata s područja Osječko-baranjske županije i županija istočnog dijela Hrvatske te osigurati puna funkcionalnost takvog prijma kao najučinkovitijeg načina pružanja hitne medicinske skrbi u bolnicama.

Srodni članci

Pročitajte također i
Close
Back to top button