Najave Sarvaš

ZATVARANJE CESTE: SARVAŠ(CENTAR)-NEMETIN

Obavještavamo Vas da je u subotu (01.10.2022.) i ponedjeljak (03.10.2022 ) u trajanju od 08-17h predviđeno asfaltiranje na državnoj cesti DC213 Nemetin – Aljmaš i to na dionici od raskrižja Nemetin do centra Sarvaša.Asfaltiranje se vrši u punoj širini trase.

Za vrijeme asfaltiranja neće biti moguće prometovati predmetnom dionicom te će ona biti obustavljena za sav promet. Postaviti ćemo djelatnike na početak i kraj gradilišta koji će upućivati vozila na službene obilazne prometne pravce.

Iznimno zbog potreba HŽ-a i GPP-a možemo propustiti njihove autobuse u jutarnjim satima do najkasnije 8:30 h.

Plan asfaltiranja po danima je slijedeći:

Subota : asfaltiranje Sarvaša – dionica od centra Sarvaša prema Nemetinu

Ponedjeljak: asfaltiranje Sarvaša i dijela ceste izvan Sarvaša – prema Nemetinu

Related Articles

Back to top button