MO Sarvaš

Vijeće Mjesnog odbora je konstituirano 20. siječnja 2015.

Predsjednik Vijeća

Ivana Davidović – HDZ

Potpredsjednik Vijeća

Dražen Hrga – HNS, SDP, HSU i SU

Članovi Vijeća
Davor Ivčić, bacc. ing. spec. – HDSSB
Snježana Staščik, mag. educ. – HDSSB
Vladimir Mandić – HNS, SDP, HSU i SU
Ratko Samardžić – HDZ
Igor Ahmeti – HDZ

Related Articles

Back to top button