Najave Sarvaš

SARVAŠ:13.08.2016 TRETIRANJE KOMARACA

U Priopćenju za javnost od 04. kolovoza 2016.godine najavljeno je sljedeće: „Sukladno rezultatima monitoringa i predikcijama ekspertnog sustava (povećana brojnost komaraca posebno u zapadnom dijelu Grada kao posljedica porasta vodostaja Drave, o čemu je bilo riječi u prošlom priopćenju) izdan je nalog (br. 187) za suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje na području zapadnog koridora (vikend naselje Karašica, Halaševo, Topolik), a u pripremi je nalog za suzbijanje komaraca iz zraka iznad sjeverozapadnog zelenog pojasa na površini od oko 700 ha. Nalog će obuhvaćati Halaševo i Topolik, te zeleni pojas naselja Višnjevca i Josipovca. Tretman je planiran početkom sljedećega tjedna. U narednim će se danima, a prema potrebi, nastaviti provoditi adulticidni tretmani sa zemlje na području Grada“.

U razdoblju od 05. do 12. kolovoza 2016.godine izdano je 7 naloga (nalozi br. 187-193) koji se i provode prema naputku o datumu izvršenja, ili sukladno vremenskim uvjetima prolongiraju. Tako je suzbijanje komaraca sa zemlje na području zapadnog i sjevernog zelenog pojasa (prema nalogu br. 187) zbog nepovoljnih je vremenskih uvjeta odgođeno sa 06. na 08. kolovoza 2016. g.

Zbog povećane aktivnosti komaraca u zapadnom dijelu Grada ukazala se potreba zasuzbijanjem komaraca iz zraka, te je izdan nalog (br. 188) za adulticidni tretman na području Halaševa i rubnog dijela zelenog pojasa sjeverno od Josipovca i Višnjevca.Nalog je uspješno proveden 09. kolovoza s učinkovitošću većom od 60% na ukupnoj tretiranoj površini od 744,1 ha.

Istoga dana, a prema naputku, odrađeni su nalozi na području Industrijske četvrti, Bosutskog naselja i urbanih zona južno od južne obilaznice; te Cvjetnog naselja(nalozi br. 189 i 190). Provedba naloga br. 191 (Josipovac i Višnjevac), koja je najavljena za 10. kolovoza, zbog kiše i hladnog vremena odgođena je do prvog povoljnog dana.

Tretmani komaraca u Sarvašu i Klisi prema nalozima br. 192 i 193 izdanim danas, planirani su za sutra, 13. kolovoza u večernjim satima.

Sukladno prošlotjednoj najavi, 05. kolovoza 2016. g. provedeni su adulticidni tretmani sa zemlje na području Sarvaša i Tenje (nalozi br. 177 i 180). Adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Retfale, a prema nalogu br. 186, odrađen je u dva navrata: 04. i 08. kolovoza 2016. godine.

povezani članci

Back to top button
Close