MO Sarvaš

Plan malih komunalnih programa MO Sarvaš

PROGRAMA PRIORITETA
ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
MJESNOG ODBORA SARVAŠ ZA 2015. GODINU

Temeljem članka 72. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13 i 11/13 – pročišćeni tekst) Vijeće Mjesnog odbora Sarvaš na 3. sjednici održanoj 03. ožujka 2015. godine, donijelo je

PROGRAMA PRIORITETA
ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
MJESNOG ODBORA SARVAŠ ZA 2015. GODINU

ODRŽAVANJE NOGOSTUPA

1. Dravska ulica
– parna strana od br. 74 do 78
– neparna strana od br. 35 do 45
2. Prolaz ulica Ivana Mažuranića i Kolodvorske
UKUPNO: 48.000,00 kn

URBANA OPREMA

1. Igralište NK Sarvaš
– postavljanje 10 fitnes sprava na travnatom dijelu – iza gola

UKUPNO: 60.000,00 kn

ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA

1. Osječka 64
– ispred zgrade MO Sarvaš
– ispred trgovine
UKUPNO: 70.000,00 kn

NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI

1. Stadionska cijela
UKUPNO: 60.000,00 kn

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA

1. Katoličko groblje
– izrada projektne dokumentacije i izgradnja parkirališta
UKUPNO: 41.000,00 kn

SVEUKUPNO: 279.000,00 kn

S poštovanjem,

Predsjednica
Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš
Ivana Davidović, mag. oec.

Srodni članci

Back to top button