Najave Sarvaš

OSIJEK – SARVAŠ NA UDARU NAJEZDE KOMARACA

Budući da je disperzija komaraca svakodnevna pojava – sve dok se gustoća populacije u leglu-izvorištu ne smanji, komarci će i dalje ulaziti u Grad.

Uslijed povišenja vodostaja rijeke Dunav (u razdoblju od 14. do 19. svibnja 2016. godine), na području Kopačkoga rita pokrenut je razvoj ličinki komaraca i njihova preobrazba u odrasle jedinke koje, kako smo i najavili, disperziraju prema Gradu Osijeku i okolnim naseljima. Vidljivo je to i iz rezultata monitoringa korištenjem metode CDC-klopke uz suhi led kao atraktant (Slika 1) gdje je brojnost komaraca u klopkama u odnosu na prethodno mjerenje porasla. Najveća gustoća komaraca u 24-satnom radu klopki zabilježena je na postajama Duga Bara (južni dio grada) i Kopački rit (uz nasip).

slika1-04062016

Sukladno razvoju situacije, uvidom u prognostički model i izvidom na terenu, akcije suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje započete su prošli tjedan i nastavit će se u narednom razdoblju.

Tako su prvi adulticidni tretmani komaraca u zapadnom i sjeveroistočnom dijelu Grada (Halaševo i Šporanj) započeli 22. svibnja 2016. g. (nalog br. 94. i 95), a zbog povećanja brojnosti komaraca pristiglih iz netretiranih područja, nastavljeni na području Đavolje Grede, Sarvaša i Sarvaškog rita (nalog br. 99, 100 i 101).

Sarvaš je u nezavidnoj poziciji zbog geografskog položaja – blizine Kopačkoga rita i neprestane najezde komaraca s područja velikih legala. Stručni tim za monitoring i istraživanje komaraca Odjela za biologiju zajedno sa svim dionicima kontrole komaraca u Gradu Osijeku uz najveće napore učinit će sve da se stanovnicima Sarvaša olakša boravak na otvorenome, odnosno pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti smanji nelagoda koju komarci uzrokuju.

Vodostaj Dunava kod Batine na današnji dan 04. lipnja (09:00 h) iznosi +353 cm, a vodostaj Drave kod Osijeka iznosi +112 cm. Vodostaj Drave ima tendenciju manjeg porasta.

Ono što ne ide u prilog kontroli komaraca na području Grada, činjenica je da je vodostaj Dunava u ponovnom porastu. Na dan 03. lipnja 2016. g. vodostaj Dunava kod Batine iznosio je + 318 cm, a kod Apatina (vodomjerna stanica mjerodavna za područje Kopačkog rita) +365 cm uz prognozu daljnjeg porasta do maksimalno 450 cm na dan 06. lipnja 2016. godine. Takva hidrološka situacija poplavit će područje Kopačkoga rita i producirati novu generaciju komaraca i za posljedicu ćemo imati povećanu brojnost odraslih komaraca u Gradu Osijeku i okolnim naseljima.

Zbog zakonskih ograničenja odn. zabrane larvicidnog (i adulticidnog) suzbijanja komaraca u zaštićenom području Park prirode Kopački rit (Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN br. 35/07; 76/12)) i činjenice da osim Grada Osijeka niti jedna od preostale 41 jedinice lokalne samouprave Osječko-baranjske županije ne provodi sustavnu kontrolu komaraca, velika je vjerojatnost da će građani Grada Osijeka i ove godine osjetiti nelagodu i ubode najviše onih komaraca koji će u Grad dolaziti sa netretiranih područja, odnosno područja koja su izvan administrativnih granica Grada Osijeka.

Budući da je disperzija komaraca svakodnevna pojava – sve dok se gustoća populacije u leglu-izvorištu ne smanji, komarci će i dalje ulaziti u Grad. Kako bi se to smanjilo, u narednom razdoblju intenzivirat će se provođenje adulticidnih tretmana na području zapadnog i istočnog dijela Grada (nalog br. 102 za područje Đavolje grede i Nemetina), Slika 2.

U pripremi je izdavanje naloga za tretman komaraca na Halaševu.

Pregled legala komaraca i sanacija istih i dalje se sustavno obavlja na gradskom području (nalozi br. 96., 97. i 98. izdani i provedeni za larvicidna suzbijanja u Briješću, Bosutskom i Josipovcu).

Svi izdani nalazi dostupni su na mrežnoj stranici: http://komarci.biologija.unios.hr/nalozi/.

Svakoga petka, počevši od 22. travnja 2016.g., postavljaju se ovipozicijske klopke (koje služe za praćenje brojnosti jajašaca tigrastog komarca) na 20-ak strateški odabranih lokacija u Gradu, ali i izvan granica Grada (Čepin) s posebnim praćenjem situacije u južnim dijelovima Grada Osijeka gdje je 2015. godine prvi puta zabilježena pojavnost tigrastog komarca (Brijest, Industrijska zona). Iako su klopke izmijenjene već šest puta od početka sezone, u njima nisu pronađena jajašca tigrastog komarca (Ae. albopictus), koji je ipak aktivniji u ljetnim mjesecima. Stoga se praćenje pojavnosti vrste nastavlja.

Međutim, treba podsjetiti kako akcije suzbijanja komaraca nisu dostatne ukoliko nema odgovornosti građana kada je u pitanju kontrola malih legala u njihovim vrtovima i okućnicama. Kumulativni učinak malih legala za posljedicu može imati nesnosne najezde „domaćih“ komaraca (vrsta Cx. pipiens) na malom prostoru. Stoga je preporuka da se tijekom sezone jedanput tjedno potpuno isprazne kante, burad, fontane i druge slične posude s vodom (konzerve, staklenke, vaze i sl.), da se uklone stare automobilske gume i svi ostali predmeti u kojima se zadržava voda pogodna za razvoj ličinki komaraca. Potrebno je staviti mreže na ventilacijske otvore i poboljšati zatvaranje šahtova septičkih jama. Važno je čistiti i kanale ispred kuća od korova i otpadaka kako bi bili protočni, a voda u njima čista, kao i krovne oluke često začepljene otpalim lišćem ili drugim materijalom.

Srodni članci

Pročitajte također i
Close
Back to top button