OsijekOsijek i okolicaSarvaš

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina: Osijek, Sarvaš, Tenja i Tvrđavica – Podravlje koje je Programom raspolaganja predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.

Kako je zamjenica osječkog gradonačelnika Jasenka Crnković najavila na konferenciji AgroRocks, Gradsko vijeće Grada Osijeka objavilo je javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Kako stoji u njemu, predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina: Osijek, Sarvaš, Tenja i Tvrđavica – Podravlje koje je Programom raspolaganja predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.

Površine koje su predviđene za povrat i ostale namjene kao i poljoprivredno zemljište u izvanknjižnom vlasništvu države daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet (5) godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Površine predviđene za zakup, daju se na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. 

Više informacija pronađite ovdje

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta. 

Srodni članci

Pročitajte također i
Close
Back to top button