Udruge Sarvaš

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2020.

Grad Osijek raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada za 2020. godinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 1.357.500 kuna i predstavlja povećanje od 200.000 kuna u odnosu na prošlogodišnji natječaj kada je iznos na raspolaganju udrugama bio 1.157.500 kuna.

Sredstva se dodjeljuju za sljedećih 11 područja financiranja:
1. Ljudska i manjinska prava (ukupno 50.000 kn)
2. Demokratizacija i razvoj civilnog društva (50.000 kn)
3. Stvaralaštvo mladih (200.000 kn)
4. Zaštita potrošača (20.000 kn)
5. Počasna garda (50.000 kn)
6. Zaštita okoliša i održivi razvoj (50.000 kn)
7. Komunalno stambeno područje (30.000 kn)
8. Gospodarstvo (80.000 kn)
9. Izvaninstitucionalno obrazovanje (27.500 kn)
10. Socijalne djelatnosti i zaštita zdravlja (520.000 kn)
11. Udruge proistekle iz Domovinskog rata (280.000 kn)

Rasponi sredstava namijenjeni za financiranje pojedinog projekta i programa kreću se od 3000 pa do 30.000 kuna po projektu.

Udruga može prijaviti na Javni natječaj najviše jedan projekt ili program za jedno područje financiranja, a ukupno se može prijaviti na najviše dva područja financiranja.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje udruga u 2020. – s točnim brojem i nazivom područja financiranja iz Natječaja za koji se prijavljuje projekt ili program“ preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka, F. Kuhača 9, 31000 Osijek.

NAPOMENA:
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 2. ožujka 2020.


Kliknite ovdje (Više informacija)

Related Articles

Back to top button