IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA MO SARVAŠ

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA MO SARVAŠ ZA 2015

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA SARVAŠ

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

 

 1. Aktivnosti Vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2015. godine provodilo slijedeće aktivnosti:

 • utvrdilo komunalne probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora (osobnim kontaktima vijećnika s dijelom građana, temeljem pojedinačnih zahtjeva građana i procjenom članova vijeća),
 • izradilo Programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture Mjesnog odbora Sarvaš za 2015. godinu, izradilo izmjene Programa prioriteta, te učestvovalo u postupku usklađivanja prioriteta s resornim odjelima Gradske uprave,
 • utvrdilo ostale potrebe i interese građana temeljem prijedloga i zahtjeva građana i procjenom članova Vijeća, te ih unijelo u prijedloge programa prioriteta – rada Vijeća mjesnog odbora,
 • izradilo Program rada Mjesnog odbora Sarvaš za 2015.godinu,
 • izradilo Financijski plan Mjesnog odbora Sarvaš za 2015. godinu,
 • donijelo polugodišnje izvješće o izvršenju Programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture Mjesnog odbora Sarvaš za razdoblje 01. 01.-30. 06. 2015.godine,
 • donijelo polugodišnje financijsko izvješće Mjesnog odbora Sarvaš za razdoblje 01. 01.-30. 06. 2015.godine,
 • donijelo godišnji obračun Mjesnog odbora Sarvaš za 2014. godinu,
 • donijelo godišnje Izvješće o izvršenju Programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture Mjesnog odbora Sarvaš za 2014. godinu.
 1. Kapitalne investicije u 2015. godini (iz Proračuna Grada Osijeka) 
 • Izgradnja oborinske odvodnje i rekonstrukcija kanala u Borovskoj ulici.
 • Izgradnja magistralnog cjevovoda pitke vode.
 • Ishođena građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića „Ribica“ Sarvaš na lokaciji Osječka 55.
 • Izgrađen je kanalizacijski priključak na Katoličkom groblju Sarvaš i središnja staza na Pravoslavnom groblju Sarvaš.
 1. Program prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture Mjesnog     odbora Sarvaš za 2015. godinu 

Odlukom o podijeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka za realizaciju Program prioriteta za odražavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnog odbora Sarvaš za 2015. godinu Vijeću su odobrena sredstva u iznosu od 279.000,00 kuna, koje je Vijeće MO Sarvaš realiziralo u iznosu 277.183,89 kuna (što iznosi 99,35 %). Izvedeni su slijedeći radovi:

Održavanje nogostupa (planirano 100.000,00 kn – izvedeno  98.807,73 kn)

 • Dravska ulica -parna strana od br. 74 do 78,
 • Prolaz ulica Ivana Mažuranića i Kolodvorske,
 • Betonska podloga za fittnes na otvorenom,
 • Kolodvorska ulica.

Parkirališta (planirano 63.500,00 kn – izvedeno  63.610,78 kn)

 • Osječka ulica 64 – ispred zgrade Mjesnog odbora i ispred trgovine. Radovi na navedenim lokacijama izvedeni su u iznosu od 50.485,78 kn, a za izradu projektne dokumentacije izdvojeno je 13.125,00 kn.

Izgradnja parkirališta (planirano 49.500,00 kn – izvedeno  49.501,54 kn)

 • Katoličko groblje Sarvaš –sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 26.250,00 kn i izgradnju parkirališta u iznosu od 23.251,54 kn (kamena podloga)

Urbana oprema (planirano 66.000,00 kn – izvedeno  65.263,84 kn)

            Na igralištu NK Sarvaš – postavljano je 7 fitness sprava na travnatom dijelu iz gola.

 1. Korištenje prostorija 

Temeljem Odluke o dodjeli prostorija na korištenje korisnicima u 2015. godini po raspisanom Javnom pozivu za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje prostorija u Mjesnom odboru Sarvaš u 2015. godini sklopljeno je s 8 korisnika Ugovori o korištenju prostorija na adresama:

 • Osječka 64: s MUH – Maticom umirovljenika Grada Osijeka Podružnicom Sarvaš, Lovačkim društvom „Jelen“ Sarvaš, ŠRD „Babuška“ Sarvaš, Udrugom „Krijes“ Sarvaš, Udrugom „Veseli Sarvašani“ Sarvaš, Udrugom Sport virtual Sarvaš, Kulturno umjetničkim društvom „Sarvaš“ Sarvaš (svi bez naknade).
 • Osječka 55 s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Osijek Sarvaš (bez naknade uz obvezu plaćanja režijskih troškova). 

U listopadu 2015. godine Vijeće je raspisalo Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje prostorija u Mjesnom odboru Sarvaš u 2016. godini i to:

 • za prostor u Osječkoj 64 za prostorije broj 4 (18,24 m2 ), 6 (20m²), 7 (20m²), 8 (34m²), 9 (14m²), 10 (10m²), 12 (38m²) 13 (91m²) i  14 (36m²);
 • za prostor u Osječkoj 55 za prostorije broj 1 (hodnik površine 12,80m²), 2 (20m²), 3 (18m²), 4 (kuhinja 5,80m²), 5 (kupatilo 8,50m²) i 6 (sanitarni čvor4,50m²).

Odlukom o dodjeli prostorija na korištenje korisnicima u 2016. godini po raspisanom Javnom pozivu za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje prostorija u Mjesnom odboru Sarvaš u 2016. godini sklopljeni su s 8 korisnika Ugovori o korištenju prostorija na adresama:

 • Osječka 64: s MUH – Maticom umirovljenika Grada Osijeka Podružnicom Sarvaš, Lovačkim društvom „Jelen“ Sarvaš, ŠRD „Babuška“ Sarvaš, Udrugom „Krijes“ Sarvaš, Udrugom „Veseli Sarvašani“ Sarvaš,  Kulturno umjetničkim društvom „Sarvaš“ Sarvaš, Ženskom udrugom „Izvor“ Tenja,  (svi bez naknade).
 • Osječka 55 s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Osijek Sarvaš (bez naknade uz obvezu plaćanja režijskih troškova).Prostor se davao i na jednokratno korištenje zainteresiranim korisnicima, te je izdana 51 suglasnost bez naknade i 18 suglasnosti sa naknadom.
 1. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 

Vijeće je tijekom 2015. godine održalo 9 sjednica s ukupno 44 točke dnevnog reda.

Pored toga Vijeće je održalo radni sastanak s Gradonačelnikom, pročelnicima upravnih odjela Grada Osijeka i predstavnicima trgovačkih društava, na temu Aktualna problematika Mjesnog odbora Sarvaš, realizacija projekata u 2014. godini i najava kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2015. godini (26. ožujka ).

 1. Pokrenute inicijative Vijeća 

Vijeće je pokrenulo inicijativu za:

 • Pristupanje Lokalnoj akcijskoj grupi Vuka-Dunav, te je od Grada Osijeka dobilo suglasnost 5. ožujka 2015.godine,
 • Sanaciju Stadionske ulice,
 • Asfaltiranje ulice A.T. Ujevića,
 • Postavljanje javne rasvjete u Riječkoj ulici,
 • Postavljanje ogledala na križanju ulica Hrvatskih junaka i Vjekoslava Celestina,
 • Uvjetno autobusno stajalište za GPP-ove autobuse na Osječkoj ulici iza Riječke ulice iz pravca Osijeka, na koju je dobiven negativni odgovor od Hrvatskih cesta.
 • Rješavanje problema oko ruševne zgrade u Kolodvorskoj 2,
 • Rješavanje problema smještaja DVD-a Sarvaš,
 • Postavljanje antena na zgradu Mjesnog odbora (tvrtka Orionnet d.o.o. Josipovac), na koju je dobiven negativan odgovor.

Vijeće je podržalo inicijative građana i udruga vezano za:

 • Popravak pločnika u Dravskoj 46,
 • Izgradnju pločnika u Dravskoj 76,
 • Uređenje oborinskih kanala u Kolodvorskoj ulici,
 • Košnju uz Staru Dravu,
 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na Lovačkom domu.
 1. Aktivnosti tajništva 
 • Tijekom izvještajnog razdoblja u tajništvu je ukupno obrađeno 178 akta (što ulaznih, što izlaznih akata, suglasnosti za korištenje prostorija, zamolbe i inicijative građana, ugovori o korištenju prostora, potvrde, izvješća i dr.).
 • Prikupljani su zahtjevi za isplatu uskrsnica (u ožujku 2015.) i božićnica (u prosincu 2015.) umirovljenicima na području Grada Osijeka, te su prosljeđivani Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo.
 • Provođene su aktivnosti vezane za izbore :

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske (11. siječnja – drugi krug), Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (31. svibnja) i Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor (8. studeni).

 • Predloženi su kandidati za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda te za mladež Općinskog suda.
 • Predloženi su kandidati za članove Civilne zaštite.
 • Zaprimane su prijave građana i izvještavano komunalno redarstvo o nepokošenim površinama s ambrozijom.
 • Prijavljena su oštećenja i kvarovi na objektu mjesne samouprave.
 • Prijavljena su oštećenja kolnika (udarne rupe) koja su sanirana kroz program redovnog održavanja.
 1. Ostale aktivnosti koje je Vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i     poboljšanja kvalitete stanovanja
 • Vijeće se uključilo u rješavanje komunalnih problema na području mjesnog odbora putem prijava komunalnom redaru o oštećenjima objekata komunalne infrastrukture te kršenju komunalnog reda po prijavama građana
 • Održana je javna tribina vezana za energetsku obnovu obiteljskih kuća.
 1. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi
 • Vijeće se uključilo u akciju suzbijanja alergeni korova posebno ambrozije izradom letaka o štetnosti ambrozije i načinu njezinog uništavanja, koji su bili postavljeni na oglasne ploče, Osnovnu školu Sarvaš, Dječji vrtić, ambulantu i trgovine, te je izvještavano komunalno redarstvo o nepokošenim površinama s ambrozijom
 • U suradnji s Ženskom udrugom „Izvor“ Tenja, obilježen je dan starijih osoba (1. listopada).
 1. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta

U sklopu Dana MO održane su slijedeće aktivnosti:

 • turnir u malom nogometu,
 • turnir u boćanju,
 • ljetna liga ulica u malom nogometu,
 • natjecanje ribiča.
 1. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci
 • Udruga „Krijes“ organizirala dječje maškare
 • Povodom Dana MO Sarvaš organiziran je nastup dječje skupine KUD „Sarvaš“,
 • U suradnji sa Zakladom „Slagalica“ i Područnom školom Sarvaš uključili se u filantropsku akciju za nabavku knjiga za školsku knjižnicu.
 1. Ostale aktivnosti

U sklopu Dana MO Sarvaš – Rođenja sv. Ivana Krstitelja:

 • položeni su vijenci kod spomenika poginulim braniteljima u Osječkoj 64.
 • U suradnji s Udrugom „Krijes“ organizirana je fišijada i paljenje krijesa.

 

 

Tajnica                                                                                              Predsjednica Vijeća MO Sarvaš

Romana Tomašević                                                                           Ivana Davidović

Back to top button