Najave Sarvaš

Gradsko vijeće podržalo obnovu infrastrukture u Sarvašu i Lijevoj obali

Gradsko vijeće Osijekana izvanrednoj je sjednici dalo suglasnost za ulaganja u LAG-ove Vuka-Dunav i Baranja kojima će Sarvaš, Tvrđavica i Podravljekao rubni dijelovi grada moći sudjelovati na natječaju za privlačenje novca iz fondova Europske unije.

Podsjetimo, jedinice lokalne samouprave do pet tisuća stanovnika imaju mogućnost putem Lokalnih akcijskih grupaiz fondova Europske unije povući sredstva za uređenje svojih naselja i poboljšanje uvjeta za život u ruralnim područjima.

Tako će putem LAG-ova Sarvašizgraditi i opremiti dječje igrališteu ulici Ljudevita Gaja, u Podravlju će energetski biti kompletno obnovljen društveni dom, a Tvrđavica će urediti autobusno stajalištena okretištu kod ZOO vrta sa solarnim klupama i stanicomza popravak bicikala. Sva tri projekta vrijedna su ukupno nešto više od 300.000 kn, od čega će 20% osigurati Grad, a ostalo su bespovratna sredstva EU.

Kako bi LAG-ovi mogli sudjelovati na natječaju za privlačenje novca EU, potrebna je suglasnost predstavničkog tijela, stoga je sazvana ova izvanredna sjednica Gradskog vijeća. Samo glasovanje bila je formalnost – vijećnici su jednoglasno usvojili ovaj prijedlog, no Gradski vijećnik Kristijan Šimičićizrazio je prosvjed zbog diskriminacije Tenje od strane nadležnog ministarstva.

Šimičić je podsjetio na odredbe u pravilnicima koje sprječavaju sudjelovanje Tenje, Višnjevca i Čepinana natječajima za povlačenje novca iz EU na koje se prijavljuju LAG-ovi jer imaju više od 5.000 stanovnika. Time ova naselja svake godine gube nekoliko stotina tisuća kuna koje ne mogu povući i uložiti u svoj razvoj. Stoga je pozvao Grad da od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije zatraži ukidanje tih barijera.

Srodni članci

Pročitajte također i
Close
Back to top button