Najave Sarvaš

Uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama

Umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Osijeka s mirovinom koja ne prelazi iznos od 1.700,00 kn Grad će isplatiti Uskrsnicu u iznosu od 200,00 kn na kućnu adresu putem poštanske usluge Hrvatske pošte d.d.

Samo korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora i korisnici invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti, a nalaze se u radnom odnosu, za isplatu Uskrsnice dužni su podnijeti zahtjev za isplatu zaključno do 8. travnja 2016.
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo, gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada uz dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice), visini mirovine (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Osijek i/ili poslovne banke u kojoj primaju mirovinu), presliku rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora i dokaz o isplaćenoj plaći iz prethodnog mjeseca.

Uskrsnice socijalno ugroženima osobama
Nositeljima prava na naknadu za troškove stanovanja isplatit će se Uskrsnica u iznosu od 300,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju podiže u prostorijama Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo.
Nositelju prava na pomoć u prehrani isplatit će se Uskrsnica u iznosu od 200,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju podiže u prostorijama Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo.
Beskućniku će se isplatiti Uskrsnica u iznosu od 200,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju će im se podijeliti u Domu sv. Vinka.
Isplata Uskrsnice obavit će se na temelju evidencije Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo o izdanim i važećim rješenjima, s tim da će se novčana pomoć isplatiti i osobama koje podnesu zahtjev za priznavanje navedenih prava zaključno s danom 25. ožujka 2016., a kojima će rješenjem biti priznato traženo pravo.

Najavljeno je na danas održanoj konferenciji za novinare u Gradskoj upravi, a o uvjetima za isplatu Uskrsnica govorili su gradonačelnik Ivan Vrkić zajedno s prvim potpredsjednikom Gradskoga vijeća Dragom Šerićem te gradskim vijećnicima Jelenom Dodig i Dragutinom Medvidovićem. Gradonačelnik je tom prigodom istaknuo kako Grad pronalazi različite načine, uz one redovite socijalne programe za koje izdvaja pet puta više od zakonima propisanih 5 milijuna kuna, kako bi svojim sugrađanima olakšao život i teške materijalne situacije u kojima su se našli, bilo kao posljedice dugotrajne i sveopće ekonomske krize ili iznenadnih životnih okolnosti. Jedan od takvih primjera je i Zaklada “Srce grada Osijeka” koja se svakodnevno “puni” zahvaljujući građanima koji suosjećaju s onima koji su u potrebi te donirajući sredstva nastoje olakšati im teške životne trenutke.

Izvor: Osijek.hr/Jasenka Mađarević

Related Articles

Back to top button