Najave Sarvaš

SARVAŠ:OBRASCI ZA PRIJAVU ELEMENTARNE NEPOGODE

Dostavljam Vam obavijest o proglašenju elementarne nepogode, te obrasce za prijavu.

Obrazac EN-P ispunjavaju svi, a zamolbu za utvrđivanje i procjenu štete samo oni koji imaju štetu na poljoprivrednim površinama, voćnjacima, vinogradima, jer je potrebno upisati svaku katastarsku česticu (površina, vrsta kulture) za koju se prijavljuje šteta.

Na obavijesti imate navedene telefone na koje se možete dodatno informirati.

OBAVIJEST MO SARVAŠ , ELEMENTARNA NEPOGODA – OLUJNI VJETAR 2016

elementarna nepogoda OBRAZAC EN-P (2)

ZAMOLBA ZA UTVRDIVANJE I PROCJENU STETE OD EL. NEPOGODE NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA I VOĆNJACIMA

 

Related Articles

Back to top button