HrvatskaOsijekSarvaš

Portal za prijavu komunalnih problema

Servisni portal za prijavu komunalnih problema nadležnim službama Popravi.to, čiji je zadatak te probleme otkloniti i riješiti, od jučer je dostupan na webu, a pokriva područje cijele Hrvatske.

Servisni portal Popravi.to besplatan je alat koji olakšava prijavljivanje problema i štete na javnim površinama i infrastrukturi u svakom gradu i općini na području Hrvatske.

Ideja je da građanke i građani više ne moraju istraživati kome uputiti prijavu o rupi na kolniku ili nogostupu, uličnoj rasvjeti koja ne radi, oštećenoj klupi ili nepropisnom odlagalištu otpada. Potrebno je samo označiti lokaciju na karti, kratko opisati i fotografirati problem te označiti kategoriju, a Popravi.to na temelju tih podataka prijavu šalje na pravu adresu.

Svaka prijava objavljena na portalu bit će vidljiva svima, ali ne i prijaviteljica i prijavitelj ako to ne žele. Činjenicom da su sve prijave javne omogućuje se nadgledanje lokalnih vlasti i praćenje učinkovitosti rada lokalnih komunalnih poduzeća. Istovremeno, time se rasterećuje lokalnu samoupravu jer nadležna tijela prestaju primati višekratne prijave istog problema.

Na portalu će biti vidljivo kako i kada je problem ranije prijavljen, te u kojoj je fazi rješavanja.

Srodni članci

Back to top button