Najave SarvašSarvaš

Pojedini Sarvašani nezadovoljni što se moraju priključiti na sustav odvodnje

PRIKLJUČAK OBVEZAN U ROKU OD GODINU DANA

Dovršetak kanalizacijskog sustava u Sarvašu nestrpljivo se čekao jer su Sarvašani bili željni komunalne kvalitete življena kao u urbanim cjelinama.

No pojedinci očekuju da će dobiti baš sve besplatno,smatrajući pri tome kako nisu svi u ravnopravnom položaju kad je u pitanju cijena priključka, pa pojedinci razmišljaju isplati li im se uopće priključiti na novi sustav.

Jedna čitateljica objašnjava kako neki moraju plaćati tuneliranje priključka ispod ceste do kanalizacijske cijevi, što pak susjedi s druge strane ulice ne moraju, pa time imaju i manje posla i manje materijala za priključak.

No stručnjaci Vodovoda Osijek to demantiraju, a isto se moglo čuti pri nedavnom posjetu gradonačelnika Ivice Vrkića vijećnicima Mjesnog odbora Sarvaš. Naime, i ondje je napomenuo kako je kanalizacijski sustav dobio uporabnu dozvolu pa stoga, prema zakonskim odredbama, teče rok od godinu dana u kojem se stanovnici moraju priključiti na kanalizacijski sustav.

Mnogima to ne odgovara jer ih je pritisnula besparica, pa nastoje izbjeći obvezu i troškove. No bude li se u toj priči, koja nije karakteristična samo za Sarvaš nego i za sva druga prigradska naselja, striktno pridržavalo zakonskih propisa, koji su obvezujući, mještani bi se mogli naći u još goroj situaciji. Naime, sam priključak jeftiniji je od novčane kazne, koje se mogu primijeniti i nekoliko puta. Dakako da Vodovod prema građanima ne namjerava provoditi represivne mjere, koje osim novčanih kazni mogu biti i isključivanje vode ili druge mjere. Tako je Sarvašanima sa sastanka Vrkića i njegovih stručnih službi i djelatnika Vodovoda poručeno kako nitko neće biti stavljen u neravnopravan položaj jer će na teret Vodovoda biti tunelirani priključci i upojni šahtovi, na koje će se priključivati po tri objekata s jedne strane ulice, a vlasnici objekata će financirati priključenje kao i oni koji su na onoj strani ulice kojom prolazi kanalizacija.

Izvor: Glas Slavonije

Related Articles

Back to top button