Najave SarvašSarvaš

OBAVIJEST MJEŠTANIMA O PRIKLJUČCIMA NA KANALIZACIJSKU MREŽU

Poštovani mještani Sarvaša,

Kanalizacijska mreža provedena je na gotovo cijelom području Sarvaša. Nedavno je tvrtka Vodovod-Osijek d.o.o. poslala obavijest na kojoj je navedeno da postoji određeni zakonski rok u kojem sva kućanstva, koja imaju mogućnost priključka na javnu kanalizacijsku mrežu, to isto moraju i učiniti.

Svi smo mi upoznati da je javna kanalizacijska mreža u većini ulica u Sarvašu provedena samo s jedne strane, te su mještani s druge strane ceste na kojoj ne prolazi mreža morali sami snositi trošak tuneliranja.
Na sastanku s gradonačelnikom Vrkićem održanog u ožujku 2015.g. Vijeće Mjesnog odbora Sarvaš istaknulo je ovaj problem, jer smo smatrali da su mještani Sarvaša dovedeni u NERAVNOPRAVAN POLOŽAJ. Gradonačelnik je iznio obrazloženje da je kanalizacija provedena prema prihvaćenom projektu, no složio se da mještanima treba omogućiti jednake i ravnopravne uvijete te uputio molbu RJ Vodovod kanalizacija da pristupe riješavanju navedenog problema.

Dana 03.06.2015.g. predsjednica Vijeća MO Sarvaš Ivana Davidović, održala je sastanak s gosp. Budimčićem i gosp. Pavićem iz RJ Vodovod kanalizacija gdje je dogovoreno da nitko neće biti stavljen u neravnopravan položaj jer će na teret Vodovoda Osijek d.o.o. biti tunelirani priključci i upojni šahtovi, na koje će se priključivati po tri objekata s jedne strane ulice, a vlasnici objekata će financirati priključenje kao i oni koji su na onoj strani ulice kojom prolazi kanalizacija. Dostavljen nam je i geodetski snimak iz kojeg su vidljivi ucrtani planirani upojni šahtovi.
Stoga molimo mještane da pristupe priključku kanalizacije, ali da se prije započinjanja radova svakako obrate Vodovodu Osijek koji će dati daljnje naputke.

Sarvaš, 06.07.2015.g.
Predsjednica Vijeća MO Sarvaš
Ivana Davidović, mag.oec.

Related Articles

Pročitajte također i
Close
Back to top button