Najave Sarvaš

„Manje oružja, manje tragedija“ i dalje traje..

Tijekom ovog tjedna, u vremenu od 7. do 13. ožujka, građani su u osam navrata dragovoljno predali ukupno 1292 komada streljiva, 11 ručnih bombi, šest detonatorskih kapisli, dvije puške, od toga jedna poluautomatska i jedna automatska, dva pištolja, jedan automatski i jedan plinski te 16 spremnika za oružje. Na mjesta predaje izišao je policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu, koji je izuzeo pronađena sredstva.

„Manje oružja, manje tragedija“ i dalje traje

Policija poziva i apelira na sve one, koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji. Napominjemo da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Policija će poslati stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.

Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.

Related Articles

Back to top button