Sarvaš

Istraživanje povijesti Sarvaša

Višeslojno nalazište Gradac u Sarvašu  arheološki je lokalitet koji predstavlja nezaobilazno mjesto u proučavanju prapovijesnog razdoblja istočnoga dijela Hrvatske. Riječ je o iznimno važnom lokalitetu za koji postoji duga tradicija zanimanja. Početna istraživanja obavljena su  krajem 19. stoljeća, a prvo veće arheološko iskopavanje na Sarvašu proveo je njemački arheolog Robert Rudolf Schmidt tijekom 1942. i 1943. godine.

Robert Rudolf Schmidt arheološkoj je znanosti najpoznatiji zbog istraživanju  koje je 1938. godine proveo na Vučedolu, a koje je između ostalih bogatih nalaza, rezultiralo i pronalaskom znamenite vučedolske golubice.

Okolnosti Drugog svjetskog rata umnogome su odredile sudbinu arheoloških nalaza sa Sarvaša. Naposljetku, oni su završili razdijeljeni između Arheološkog muzeja u Zagrebu i Muzeja Slavonije, i tako je ostalo sve do danas. Nalaze sa Sarvaša pohranjene u Arheološkom muzeju u Zagrebu,  objavila je  2005. godine koautiruca ovog kataloga, dr. sc. Jacqueline Balen. Međutim, nalazima iz Muzeja Slavonije, a radi se o nekoliko tisuća predmeta, dosad nije posvećeno dovoljno pozornosti, već se tek povremeno spominju u stručnoj i znanstvenoj literaturi.

Katalogom Sarvaš-neolitičko i eneolitičko naselje II obuhvaćeni su nalazi neolitičkog i eneolitičkog razdoblja koje je istražio R. R. Schmidt, a koji su pohranjeni u Arheološkom odjelu Muzeja Slavonije.  Osim prikaza arheološkog materijala, katalog sadrži i bogati uvodni dio posvećen geografskim karakteristikama okolice nalazišta te povijest istraživanja. Dio prikaza zasniva se i na bogatoj arhivskoj građi Muzeja Slavonije.

Ovakvi su radovi nužnost u arheološkoj struci jer se naša promišljanja o prapovijesnim populacijama ovoga područja, temelje upravo na njihovim materijalnim ostacima.

 

AUDIO ZAPIS: RADIO OSIJEK

Related Articles

Back to top button