Kreativni klub Sarvaš

Djelovanje Kreativnog kluba Sarvaš

Temeljem iskazane potrebe, analizirajući sa provedbenim timom Udruge Građanska prevencija “Osječka škola” u suradnji sa partnerima Gradom Osijekom, Centrom za socijalnu skrb Osijek, te Umjetničkom akademijom u Osijeku, održavajući više radnih sastanaka tijekom jeseni 2015. godine s predstavnicima MO “Sarvaš” na čelu sa Predsjednicom Vijeća Ivanom Davidović, donijevši zajedničke zaključke o potrebi rada s djecom i mladima na području Sarvaša, aplicirali su na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih projekt pod nazivom “Život bez nasilja – u tome je bit!”, te na natječaje Ministarstva zdravlja, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije projekt pod nazivom “Život bez ovisnosti – u tome je bit!2015./2016!”, te trećim dijelom natječaja  pod nazivom “SARVAŠ – MJESTO DOBROG ŽIVLJENJA” osnivajući KREATIVNI KLUB “SARVAŠ”.

Nakon prolaska na natječajima, zahvalni ministarstvima i lokalnim tijelima stručni tim izvoditelja obavijestio je partnere na projektima, kao i Vijeće mjesnog odbora “Sarvaš”.

Pokrenuta je animacije i promocija projekta “SARVAŠ MJESTO DOBROG ŽIVLJENJA” među pučanstvom, aktivnost je rezultirala prijavom više od 50 članova kreativnog kluba „Sarvaš“. Radionice likovna, glazbena, vokalna, novinarsko-literarna i ostale opisane u projektima vrlo su posjećene i polučuju svakodnevno sve više interesa kod mladiš sarvašana, osječana, kao prvi takav dio projekta u Osijeku.

Partneri, suradnici i mještani vjeruju da će i u narednom vremenskom razdoblju, uz potporu državnih ministarstava, lokalnih tijela, partnera i poglavito Vijeća mjesnog odbora “Sarvaš” nastaviti s radom i iduće 2017. godine sa još boljim i obogaćenijim sadržajima.

Svakom održanom radionicom, osmišljavanjima novih sadržaja tijekom sadašnjih radionica u 2016. godini, postalo je razvidno da će i evalucije kao vanjsko praćenje doprinjeti još boljom kvalitetom i povećanim interesom kod mladih, što svi dionici i indirektni i direktni prepoznaju i očekuju nastavak djelovanja KREATIVNOG KLUBA “SARVAŠ” i u 2017. godini.

Što se tiče samog sadržaja rada kluba, radi se o trosatnim radionicama koje se održavaju petkom od 18 sati, na kojima polaznici mogu odabrati kojim kreativnim izričajem se žele baviti. Djeca i mladi razne dobi pjevaju, plešu, slikaju, crtaju, sviraju, pišu članke, polaze edukativne i kreativne radionice na temu prevencije ovisnosti, nasilja, društveno neprihvatljivih ponašanja, te ostalo prema projektnim aktivnostima.

Izvoditelji iz udruge Građanska prevencija “Osječka škola” svaki put dopreme potrebnu opremu, ozvučenje, binsku opremu, multimediju (projektor, laptope za povremene interaktivne radionice prevencije  ovisnosti i međuvršnjačkog nasilja) što je članovima kreativnog kluba izuzetno interesantno. Voditelj programa i projekta je Filip Lažeta, dipl. socijalni radnik.

Likovne radionice svakog drugog petka vodi Tomislav Livaja, prof. likovne kulture, koji je radionice osmislio kao radno-okupacijske terapije, kronološki prilagođene djeci koja su na radionicama.

Primarna ideja udruge i ovog projekta je prevencija nasilja i ovisnosti, te kreativno osmišljavanje i  ispunjavanje slobodnog vremena djece članova kluba. Djeca i mladi pokazuju sve veći napredak, što su i pokazala na prvoj priredbi kojom prigodom se sve orilo od pjesme, plesa, sviranja, folklora, a započelo je otvorenjem i prve likovne izložbe radova članova Kreativnog kluba “Sarvaš”.

Posebna prigoda da na još bolji način pokažu nove stečene vještine biti će 22. lipnja u dvorani PŠ Ljudevita Gaja u Sarvašu, te pozivamo sve da podrže rad članova jedinog Kreativnog kluba na području Grada Osijeka.

Operativni koordinator

Dubravko Lažeta

U nastavku pogledajte galeriju slika Kreativnog Kluba Sarvaš Klikni!

Srodni članci

Back to top button